Hvor er samfundet i forhold til at tale og tænke miljø?Bæredygtighed er et af de ord, vi ser og hører overalt, hele tiden. Men hvad betyder det egentlig, og hvorfor er det så utroligt vigtigt?
 
Bæredygtighed handler om at give Jorden videre til næste generation i lige så god stand, som vi overtog den. Og bæredygtig udvikling er et meget vidt begreb, som handler både om miljø, økonomi og om de sociale aspekter.
Egentlig handler det om at tage medansvar og aftale en langsigtet global udvikling for vores jord og menneskene på den.  
I 2050 vil befolkningen på Jorden runde cirka 10 milliarder. Det kan være vanskeligt at forholde sig til, men hvis vi forestiller os, at de 10 milliarder mennesker svarer til cirka 40 % flere, end vi er i dag, så begynder der sig at tegne et billede …
Og samtidig med at Jordens befolkning vokser, så reduceres den dyrkbare overflade. Med andre ord skal vi producere lige så meget mad i de næste 40 år, som vi har gjort i de sidste 8.000 år!  
Så derfor har  vi simpelthen brug for at tænke smartere og passe bedre på vores jord.

– Ikke i morgen.  Eller om et par år.  Men nu! 


Skåner miljøet

Vi reducerer løbende vores miljømæssige fodaftryk, samtidig med at vi sætter vores kunder i stand til at gøre det samme. Det vi gør hver dag, er at levere sikre, bæredygtige produkter og services, der bidrager til en sundere verden.
Vores miljømæssige fodaftryk er relativt lille, og vores største påvirkning ligger i brugen af vores produkt. Alligevel overholder vi bedste praksis for bæredygtighed på tværs af vores fabrikker og stræber efter at minimere vores påvirkning så meget som muligt, alt imens vi leverer de bæredygtige løsninger, som vores kunder efterspørger.


Det handler om mennesker

Mennesker er i centrum for det vi laver. Vores medarbejdere er vores mest værdifulde aktiv, og vi investerer løbende i deres succes.  Vi er kommittet til en inkluderende kultur, der understøtter en mangfoldig medarbejderstyrke, og vi søger løbende muligheder for at hjælpe vores medarbejdere med at fremme deres karriere og passe på sig selv og deres familier.
Derudover har vores CSV-programmer (Creating Shared Value) en positiv påvirkning i samfundet viSikkerhedsprocesser gør, at vores produkter er fremstillet under de højeste sikkerhedsstandarder. omgiver os med.


Bæredygtig forretningsstrategi

Det er ikke kun, hvad vi gør, der betyder noget - men også hvordan vi gør det. Gode, sunde og bæredygtige forretningsgange er grundlaget for Diverseys virke og altafgørende for vores eksistens. Vores ledelsesstruktur, risikostyring og sikkerhedsprocedurer afspejler vores løbende forpligtelse til ansvarlig adfærd og gennemsigtighed.

Undgå overforbrug og spild


Diverseys højkoncentrerede produkter kræver korrekt dosering. Faktisk skal der ofte kun doseres ganske få milliliter koncentrat til den helt rigtige brugsopløsning. Det sørger vores doseringsplatforme for, så spild på grund af overdosering undgås. Højt koncentrerede rengøringsprodukter pakket i lukkede systemer kan spare op til 98% emballage sammenlignet med produkter, der er klar til brug.
Dette bidrager væsentligt til bæredygtig og grønnere rengøring!
Hvad betyder vores mærkninger


Miljømærkninger og certificeringer spiller en markant rolle for den bæredygtige omstilling i Danmark, Norden, Europa og resten af verden. Det er vigtigt, fordi det handler om at sikre fremtiden. Du vil finde nedenstående mærkninger på vores produkter.

Svanemærket stiller mange krav, der udelukker kemi, som kan skade mennesker og/eller miljø. Det er bl.a. stoffer, der er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være det, stoffer der er kræftfremkaldende, eller som kan skade forplantningsevnen. Eller det kan være stoffer, som er giftige over for vandlevende organismer, ellers som er svært nedbrydelige i naturen.
Fælles for alle produkter er, at Svanemærket følger det, der hedder et forsigtighedsprincip. Det betyder, at mærket forbyder et stof, hvis uvildige eksperter vurderer, at det er problematisk.

Mærket kigger på hele livscyklussen: Råvarer, produktion, brug, bortskaffelse & affaldsbehandling eller recirkulering med henblik på at mindske produkters, serviceydelsers og forbrugets samlede miljøbelastning.
Kriterierne bygger på standarden ISO 14024, der fastlægger principper og procedurer for miljømærkningsprogrammer af type 1. (Et officielt mærke, etableret af EU kommissionen i 1992, som bakkes op af myndighederne)
Et mærke med fokus på miljø, sociale forhold, økonomi og sundhed, med certificering af produkter og fremstillingsprocesser inden for fem kriterier:
1) Materialesundhed & kemikalier
2) Genbrug & genanvendelse
3) Vedvarende energi
4) Forvaltning af vandressourcer
5) Social ansvarlighed
Loading
Loading